Turbofin

Konuk ISI Ar-Ge Bölüm çalışmaları, yüksek performans, düşük maliyet ve minimum çevresel etki anlamında en efektif tasarımların elde edilebilmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.


Flow simulation çalışmaları sonucu geliştirilen hesaplama altyapısı sayesinde ürünlerin termal tasarım ve boyutlandırılması gerçekleştirilmekte, ardından konstruktif tasarımı tamamlanmakta ve tasarımı tamamlanmış ürün prototip üretimi gerçekleştirilerek son haline getirilmektedir.


Kanat ve türbülatör yöntemleri ile pek çok değişik uygulama yapan firmamız, ısı değiştiricileri konusundaki uzmanlığını ve bilgi birikimini kullanarak TURBOFIN adını verdiği özel bir ürün geliştirmiş ve bu tasarımını Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirmiştir.
Broşür
BACK TO TOP