Ekonomizer

Koneko Ekonomizer baca gazlarının atık ısısından yararlanarak, buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, sıcak ve kızgın su kazanlarında sistem geri dönüş akışkanının ısıtılmasında kullanılarak YAKIT TASARRUFU sağlayan ve KAZAN VERİMLİLİĞİNİ arttıran sistemlerdir. Ekonomizerlerde baca gazı sıcaklığının işletme şartlarına düşürülmesi halinde verimliliğinin %5 ile %10 arasında verim artması mümkündür.

Ekonomizer amortisman süresi, sistemin kapasitesine, kazan verimliliğine, çalışma süresine, kullanıldığı yer vb. sebeplerden dolayı değişmektedir. Ekonomizer geri ödeme süresi kataloğun en son sayfasında anlatılmaktadır. Verimli bir şekilde çalışan ekonomizerin amortisman süresi 3-6 ay arasında değişmektedir.

Duman gazı baypas kanalı; Koneko Ekonomizerlerin’de kendi bünyesinde olduğundan sızdırmaz klape düzeni sayesinde duman gazına yön vermektedir. Proseslerin enerji giderlerini ve çevreye verdikleri kirliliği azaltmaktadır.
Broşür
 Kazan besleme suyu, kazanın asıl ısıtma yüzeylerine girmeden önce ekonomizer içinde duman gazları ile ısıtılmaktadır. Bu şekilde kazana gönderilen su ile, ısınmakta olan su arasındaki sıcaklık farkı küçüldüğünden, su içindeki gazların çıkışı kolaylaşır ve kazanın ısıl verimi artar. Aşağıdaki şemada buhar kazanları için olan Koneko Ekonomizerlerin çalışma prensibi özetlenmiştir.


  •  
    Ekonomizer
BACK TO TOP