Kroçilli Boru

Kroçilli Boru (Yivli Boru)
Isı değiştiricilerinde ısı transferi ve basınç düşümü açısından, akışkanın özellikleri, akış durumu ve ısı transfer yüzey alanı etkilidir. Kroçilli boruların yüzey şekli, akışkanın turbülentlik özelliğini artırmaktadır. Boruların çevresinde helezon şekilde zorlanan akış desenleri sayesinde, düşük akışkan hızlarında da turbülans sağlanarak kayda değer şekilde ısı transfer oranı arttırılabilmektedir. Borulara sarmal bir desenle yiv açılması malzemenin dayanıklılığında herhangi bir olumsuz etki yaratmamakta, aksine gelişmiş ısıl genleşme özelliği kazandırmaktadır.

Kroçilli borular temel olarak iklimlendirme ve soğutma amaçlı buharlaştırıcı veya yoğuşturucu ısı değiştiricilerinde kullanılabildiği gibi, bu tip borularla üretilen ısı değiştiricileri endüstride hava basma, yoğuşturucu / çiller, baca gazı, buhar, su, glikol, alkol, yağ ve diğer pekçok özel uygulamalar için de uygundur.

Broşür
Ortamın kirlenme eğilimi izin verdiği sürece ısı değiştiricilerinde kroçilli borular kullanılabilir. Tasarım hesaplamalarında kroçilli borular düz borularla karşılaştırıldığında ısı transferinin daha iyi olduğu görülmektedir.  Kroçilli borulardaki akışta, ısı iletim katsayısı h, sürtünme çarpanı f ve basınç düşümü ΔP, deneysel yöntemlere  dayalı veriler kullanılarak hesaplanır.

d: İç çap
s: Hatve
φ: Büküm açısı
h: Oluk derinliği

BACK TO TOP