Hairpin Heat Exchanger

Özel olarak dizayn edilen bu ısı değiştiricimizin avantajlarını sıralayalım ;
 -Toplam uzunluk kısıtlamalarına uyum sağlar ve dar alana sığdırılabilir.
- Özel destekler aracılığıyla kolayca istiflenebilir.
- Entegre bir genleşme bağlantısına ihtiyaç duymadan diferansiyel termal genleşmeye uyum sağlar.
- Yüksek termal sıcaklıklara dayanır ve termal gerilmelerden kaynaklanan potansiyel arızaları önler.
- Ters yönlü akış tasarımı sayesinde soğuk ve sıcak taraftaki akışkanlar arasındaki sıcaklık geçişini en iyi şekilde sağlar.
- Geleneksel gövde borulu ısı eşanjörlerinden daha küçük bir boyutla termal olarak daha verimli bir tasarım sunar.
BACK TO TOP